Program X Konferencji PTPPd

07.09.2024 SOBOTA
08:00-09:30 Rejestracja uczestników+ wydanie materiałów konferencyjnych oraz słuchawek
09:30-10:00 Rozpoczęcie Konferencji
10:00-11:15 Janusz Kitrasiewicz „Destrudo centralnym aspektem w psychopatologii i jego przejawy w relacji terapeutycznej”
11:15-11:30 dyskusja
11:30-12:00 przerwa kawowa
12:00-13:15 Paweł Glita „Osobowościowe uwarunkowania zachowań antyspołecznych u pacjentów młodzieżowych i ich implikacje dla procesu terapeutycznego”.
13:15-13:30 dyskusja
13:30-15:00 przerwa obiadowa *
15:00-16:15 Otto Kernberg M.D., F.A.P.A. ( on line) „Integrowanie agresji- koncentracja na przeciwprzeniesieniu”.
16:15-16:30 dyskusja
16:30-17:00 przerwa kawowa
17:00-18:15 Frank Elton Yeomans M.D., Ph.D. (on line) „Dominacja agresji w psychoterapii psychodynamicznej głębokich zaburzeń osobowości”.
18:15-18:30 dyskusja
18:30 zakończenie pierwszego dnia konferencji


08.09.2024 NIEDZIELA
09:00-10:15 dr Wojciech Pol  „Wgląd czy bezwzględność – Psychoterapia pacjentów z zaburzeniem preferencji seksualnych w warunkach oddziału sądowego o wzmocnionym zabezpieczeniu”
10:15-10:30 dyskusja
10:30-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:15 lek. med. Anna Król-Chwastek "Przestępca chory psychicznie- zachowania agresywne i destrukcyjne  w trakcie epizodu psychotycznego. Próba rozwikłania zagadki jak do tego doszło i jak z tego wyjść"
12:15-12:30 dyskusja
12:30-13:45 Hubert Stöcker „Nieustająca pokusa wzajemnych odreagowań w całodobowym oddziale psychoterapii. Pomiędzy potrzebą zachowania neutralności technicznej, a pragnieniem wykorzystania przewagi terapeutycznej”.
13:45-14:00 dyskusja
14:00 zakończenie Konferencji

* lunch serwowany w hotelu w cenie opłaty konferencyjnej

Patronat konferencji