Prelegenci


Frank Elton Yeomans, M.D., Ph.D.

zdjecie_frank_yeomans

jest klinicznym profesorem nadzwyczajnym psychiatrii w Weill Cornell Medical College, dyrektorem ds. szkoleń w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill-Cornell oraz adiunktem klinicznym profesorem psychiatrii w Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Jest prezesem International Society for Transference-Focused Psychotherapy, członkiem Education Committee of Emotions Matter (grupy wspierającej osoby z BPD), honorowym członkiem American Psychoanalytic Association oraz byłym przewodniczącym Group for the Advancement of Psychiatry Committee on Psychotherapy. Przez dziesięć lat kierował wyspecjalizowanym oddziałem dla pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w Weill Cornell Medical Center.

Interesuje się rozwojem, badaniami, nauczaniem i praktyką psychoterapii zaburzeń osobowości. Nauczał i pomagał w tworzeniu programów szkoleniowych w zakresie psychodynamicznej terapii zaburzeń osobowości w wielu krajach. Jest regularnym nauczycielem i wykładowcą na dorocznych spotkaniach APA.

Autor i współautor licznych artykułów i książek, w tym: A Primer on Transference-Focused Psychotherapy for the Borderline Patient, Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations (z J. Clarkin, O. Kernberg), Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality: A Clinical Guide (z J. Clarkin, O. Kernberg) czy Treating Narcissistic Pathology with Transference-Focused Psychotherapy (z D. Diamond, B. Stern, O. Kernberg).

Otrzymał nagrodę: UCLA Department of Psychiatry Distinguished Psychiatry Lecturer (2015), Weill Cornell Department of Psychiatry Arnold Cooper Honorary Lecturer Award (2021), Doctor Honoris Causa, Universidad de Valparaiso (2022) oraz University of Michigan Department of Psychiatry Kenneth Silk Lecturer Award (2023).
Otto Kernberg, M.D., F.A.P.A.

zdjecie_otto_kernberg

jest psychoanalitykiem, profesorem psychiatrii w Weill Medical College na Uniwersytecie Cornell oraz analitykiem szkoleniowym i nadzorującym w Centrum Szkoleń i Badań Psychoanalitycznych Uniwersytetu Columbia. Obecny dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w The New York Presbyterian Hospital, Westchester Division.

W przeszłości między innymi pełnił funkcję dyrektora C.F. Menninger Memorial Hospital, analityka nadzorującego i szkoleniowego w Topeka Institute for Psychoanalysis oraz dyrektora Psychotherapy Research Project w Menninger Foundation. Były przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego w latach 1997–2001. W latach 1977-1993 był redaktorem czasopisma Journal of the American Psychoanalytic Association.

Autor koncepcji organizacji osobowości z pogranicza oraz metody jej leczenia - Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (ang. Transerence-Focused Psychoterapy). Autor 13 książek i współautorem 12 innych.

Otrzymał nagrodę Heinza Hartmanna w 1972 r. przyznawaną przez Nowojorski Instytut i Towarzystwo Psychoanalityczne, nagrodę Edwarda A. Streckera w 1975 r. przyznawaną przez Instytut Szpitala Pensylwanii, nagrodę George'a E. Danielsa w 1981 r. przyznawaną przez Stowarzyszenie Medycyny Psychoanalitycznej, nagrodę Williama F. Schonfelda przyznawaną przez American Society for Adolescent Psychiatry, Van Gieson Award z 1986 roku przyznawaną przez New York State Psychiatric Institute, Teacher of the Year Award z 1987 i 1996 roku przyznawaną przez The New York Hospital Cornell Medical Center, Westchester Division oraz Mary S. Sigourney Award for Psychoanalysis z 1990 roku.
Janusz Kitrasiewicz

zdjecie_janusz_kitrasiewicz

jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Socjoterapii i Treningu Psychologicznego. Dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Był pierwszym dyrektorem Krakowskiego Ośrodka Terapii. Ma 44-letni staż psychoterapeuty, w tym 20-letni okres terapii młodzieży. Współorganizator instytucji psychoterapeutycznych i szkoleniowych.
Paweł Glita

zdjecie_pawel_glita

jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy. Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest kierownikiem merytorycznym kursu specjalizacyjnego z psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Hubert Stöcker

zdjecie_hubert_stocker

jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pełni funkcję prezesa Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w: Oddziale Dziennym dla osób z Problemami Psychicznymi, Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, Oddziale ogólnopsychiatrycznym. Prowadzi praktykę prywatną w Białymstoku. Kierownik całodobowego oddziału psychoterapii (Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości) szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Wraz z zespołem opracował i ewaluuje zasady aplikacji psychoterapii psychodynamicznej w warunkach szpitalnego oddziału psychoterapii. Interesuje się także wspierającą psychoterapią psychodynamiczną jako metodą leczenia z wyboru oraz łączeniem różnych form psychoterapii w ramach planów leczenia pacjentów.
lek. med. Joanna Gurańska

zdjecie_j_guranska

jest lekarzem oraz psychoterapeutą. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dorosłych. Zatrudniona jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej interwencji w Lublinie, w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Od lat prowadzi własną praktykę specjalistyczną, posiada doświadczenie zawodowe zarówno jako lekarz psychiatra jak i terapeuta pracujący z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. W zakresie jej zainteresowań pozostają zaburzenia mowy, aspekty wyrażania emocji u osób chorujących na schizofrenię oraz kwestia leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz behawioralnych. Posiada zamiłowania artystyczne. Pasjonuje ją literatura oraz kino. Ukończyła podstawową szkołę muzyczną im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. W trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego w tematyce zaburzeń prozodii mowy u dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu. Współautorka publikacji: „Zaburzenia prozodii emocjonalnej w przebiegu schizofrenii” Joanna Gurańska, Konstanty Gurański, Psychiatria Polska, rok 2013, tom 47, nr4.
dr Wojciech Pol

zdjecie_w_pol

jest psychologiem, kryminologiem oraz doktorem nauk biologicznych. Ukończył studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, obecnie kursant Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zatrudniony jako psycholog na II Oddziale Sądowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Samodzielnym Psychiatrycznym Publicznym ZOZ w Choroszczy, gdzie na co dzień pracuje z pacjentami z różnymi chorobami i zaburzeniami, w tym z zaburzeniami preferencji seksualnych. Doświadczenie zdobyte w pracy klinicznej wykorzystuje zarówno w pracy prywatnej, jak i wolontaryjnej, a także w pracy biegłego sądowego.
Wojciech Fiłonowicz

zdjecie_w_filonowicz

jest psychologiem, ekonomistą oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje na II Oddziale Sądowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Samodzielnym Psychiatrycznym Publicznym ZOZ w Choroszczy. W pracy klinicznej wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach, ale także doświadczenie z pracy w służbach mundurowych. Wieloletnia praca terapeutyczna z pacjentami z zaburzeniami preferencji seksualnych zaowocowała prowadzonymi badaniami, które planuje wykorzystać w pracy doktorskiej.
Piotr Olejnik

zdjecie_p_olejnik

jest pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień. Absolwent podyplomowych studiów z socjoterapii oraz podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2011 roku pracuje w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Samodzielnym Psychiatrycznym Publicznym ZOZ w Choroszczy, gdzie prowadził terapię uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a gdzie obecnie od 6 lat pracuje ze sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej.Patronat konferencji